Online Fee Payment

Readers Of The Year – 2018-19

U.K. Education Fair
August 27, 2019
EVS Activity Of Classes III, IV & V
August 29, 2019

1 MADIHA AHMED MOIN 10A
2 SAUMYA ANAND 10A
3 ARYAN GADHOK 10A
4 ARYAN TANEJA 10B
5 ANSH TEWARI 10B
6 SHWETA SHARMA 10B
7 GURBANI 10B
8 NYSNA KHURANA 10C
9 TUSHINA RUPANI 10C
10 KRISHA SACHDEVA 10C
11 AYAAN ALI 10C
12 ARSHDEEP KAUR 10D
13 APRAJITA 10E
14 PRERNA MAHESWARI 10E
15 LAKSH NAGPAL 10E
16 EHSAAS GUPTA 10E
17 GAURI BAHL 10E
18 LAVANYA DSOUZA 10E
19 AAYUSH RAI 10E
20 CHIRAG NAGPAL 11A
21 MEHAK GOEL 11A
22 BHUMI ANAND 11B
23 PRERNA RASWAL 11B
24 M. GOPAL KRISHNA 11B
25 DHRUV KHURANA 11C
26 SHREYA JAIN 11C
27 ISHAAN YADAV 11D
28 KARTIK SHARMA 11D
29 ADVITYAA MAKKAR 11E
30 NAKUL RAI KHURANA 11F
31 VANI CHANDOLIA 11G
32 RASHI SHARMA 12A
33 SIMRAN MANCHANDA 12A
34 SIMAR MANCHANDA 12A
35 DEVIKA CHHABRA 12A
36 MANVI GIRDHAR 12B
37 RAHUL RANVEER SHAH 12B
38 UDAY GOEL 12B
39 ARYAWARDHAN AGARWAL 12B
40 SARTHAK MONGA 12B
41 SEJAL GOEL 12D
42 SEHEJ KAUR 12D
43 AAYUSH PANDEY 12D
44 KHUSHI SETHI 12E
45 MAYANK SACHDEVA 12E
46 ZATASHIA SHARMA 12G
47 RADHIKA MITTAL 12G
48 ALEX NGUROKHUM 12G
49 SHUBH NAYAN VARMA 12G

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *